Ønsker man bedre holdninger i trafikken kan man søke om det

Foto:

DEL

Ønsker man tiltak som fremmer bedre holdninger kan man nå søke om det, skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

Det er Nordland fylkes og trafikksikkerhetsutvalg som gir midler til å gjennomføre eventuelle tiltak.

Alt fra kommuner, lag og foreninger, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), skoler eller enkeltpersoner som ønsker tiltak i sitt nærmiljø kan søke, og fristen er satt til 1. oktober.

De midlene som bevilges kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og liknende, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring med mer.

Artikkeltags