Politikerne skal kutte enorme summer. Selv tjener de millioner

Nordland fylkeskommune bruker mer enn 15 millioner kroner årlig på politiske stillinger.