Se direktesendingen fra fylkestinget her

DEL

Onsdag ettermiddag ble varslersaken mot fylkesrådsleder Tomas Norvoll behandlet av fylkestinget. Torsdag formiddag står interpellasjoner på programmet - deriblant Høyres initiativ for å fjerne fylkesrådet.

Kontrollutvalgets innstilling er klar: - Behov for en gjennomgang

Les også: Fylkesadvokaten underkjente varslingsrapport: Nekter å forhandle med Sæterdal

Les også: Eksperten om måten fylket styres på: – Et lite etterspurt system

Les også: Koster Nordland 3,6 mill. kroner mer

--- --- ---

Mandag startet det første fylkestinget etter valget, og fire dager er satt av.

På nettsidene til Nordland fylkeskommune presenteres programmet for samlingen slik.

Sakslista ser slik ut:

117/2019 - Godkjenning av fylkestingsvalget 2019

118/2019 - Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2019 - 2023

119/2019 - Valg av valgnemnd for perioden 2019 - 2023

120/2019 - Valg av fylkesråd samt fylkesrådets leder og nestleder 2019 - 2023

121/2019 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

122/2019 - Valg av fylkestingskomiteer for perioden 2019 - 2023

123/2019 - Muntlige spørmål

124/2019 - Interpellasjoner

1. Interpellasjon fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Skal samferdsel og reiseliv gå hånd i hånd langs Verdens Vakreste Kyst - Nordland

2. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, Høyre - Styringsform i Nordland fylkeskommune

3. Interpellasjon fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Sterk økning i nettleien for kraftkrevende industri

4. Interpellasjon fra Geir Jørgensen, Rødt – Turistfiske

125/2019 - Skriftlige spørsmål

1. Skriftlig spørsmål fra Jim Simonsen Jenssen, Høyre - Spørsmål om bussterminaler i Nordland

2. Skriftlig spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Oppdrett i Rødøfjorden

3. Skriftlig spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Fylkeskommunale arbeidsplasser

126/2019 - Uttalelser

127/2019 - Valg av fylkesvalgstyre i Nordland 2019 - 2023

128/2019 - Valg av Nordland fylkeskommunes klagenemnd 2019 - 2023

129/2019 - Valg - Representantskap i Barentssekretariatet IKS 2019 - 2023

130/2019 - Valg - Bodø havn KF - 2019 - 2023

131/2019 - Valg - Alstahaug Havnestyre KF - 2019 - 2023

132/2019 - Valg - Næringsprisen for kvinner i Nordland 2019 - 2023

133/2019 - Valg av styremedlem Stiftelsen Àrran 2019 - 2023

134/2019 - Valg - Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum - 2020 - 2023

135/2019 - Valg - Distriktsprogramråd for NRK-Nordland 2020 - 2023

136/2019 - Valg - Sparebank 1 Nord-Norge - representantskap 2020 - 2023

137/2019 - Valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge - 2019 - 2023

138/2019 - Valg til Kommunenes Sentralforbund fylkesmøte og landsting 2019 - 2023

139/2019 - Oppnevning Yrkesopplæringsnemnd 2020-2023

140/2019 - Endring av reglement Nordland eldreråd

141/2019 - Valg av Nordland eldreråd 2019 - 2023

142/2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Endring av reglement.

143/2019 - Valg til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 2019 - 2023

144/2019 - Høring - Oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)

145/2019 - Omklassifisering av gamle rv. 77 over Kjernfjellet

146/2019 - Varslingsrapport på politisk ombud - sak 01/18

147/2019 - Valg av ny revisjonsordning og revisor

148/2019 - Høring - Søknad om ny 22 kV kraftledning for tilknytning av Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk - Rødøy kommune

149/2019 - Høring - Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven

150/2019 - Høring - Forslag til endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften

151/2019 - Høring - Forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale

152/2019 - Høring - Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

153/2019 - Tertialrapport 2 - 2019

154/2019 - Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

155/2019 - Høring - Deltakerforskriften 2020

156/2019 - Høring - Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

157/2019 - Søknad om permisjon som fylkestingsrepresentant - Tomas Norvoll, Ap

158/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Svein Eggesvik, Sp

159/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Kirsti Saxi, SV

160/2019 - Søknad om permisjon som vararepresentant til fylkestinget - Bent-Joacim Bentzen, Sp

161/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Hild-Marit Olsen, Ap

162/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinet - Ingelin Noresjø, KrF

163/2019 - Søknad om fritak fra fylkestinget - Allan Ellingsen, Frp

164/2019 - Endring av reglement for Ungdommens fylkesråd

165/2019 - Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer i Nordland (2020-2023)

166/2019 - Revidering av reglement for fylkesrådet

167/2019 - Innbyggerforslag - Erklær klimakrise NÅ! Nordland

168/2019 - Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Forsvarssjefens fagmilitære råd

169/2019 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel om Ny vegadministrasjon

170/2019 - Orientering fra fylkesråd for utdanning om Tilbudsstrukturen 2020-2021

171/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder om Bodø som Europeisk Kulturhovedstad 2024

172/2019 - Orientering fra fylkesråd for næring om Ny By Ny Flyplass

173/2019 - Orientering fra fylkesråd for utdanning om Kunst- og filmfagskolen

174/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder om prosjektet Bring oss i front

175/2019 - Orientering fra fylkesråd for økonomi om Perspektivmeldingen

176/2019 - 19/137234 - Fylkesrådets tiltredelseserklæring - presentasjon av politisk plattform

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken