Ingelin vil ha forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks

Ingelin Noresjø understreker at hun på tross av skepsisen mot kjemiske avlusningsmidler støtter utviklingen av oppdrettsnæringen i Nordland helhjertet.

Ingelin Noresjø understreker at hun på tross av skepsisen mot kjemiske avlusningsmidler støtter utviklingen av oppdrettsnæringen i Nordland helhjertet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

Dette kommer frem av fylkesrådets innstilling til svar på departementets høringssak «Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg» og gjengitt på Nordland fylkeskommunes nettsider.

- Det er en rivende utvikling innen teknologi og utstyr for bruk av alternative ikke-medikamentelle avlusningsmetoder. Enkelte oppdrettsbedrifter har i dag helt gått bort fra bruk legemidler i sitt avlusningsarbeid. Dette tilsier at det nå finnes gode alternativ for bruk av legemidler for avlusning, og at dagens bruk av legemidler nå må forbys sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i pressemeldingen.

Hun tror det er viktig at både næringa og politikerne tar på alvor de rapportene som er kommet fra fiskere om at kjemiske avlusningsmidler skader det marine miljøet rundt anlegg, selv om det foreløpig finnes lite forskning på temaet.

- Det er lurt å bruke føre var-prinsippet i denne saken, det tror jeg næringa sjøl vil tjene på omdømmemessig.

Departementet forslår i høringssaken en annen måte å håndtere problemet på: At man fortsatt skal få bruke kjemikalier til avlusning men at det settes et krav at badebehandling med legemidler mot lakselus må foretas i brønnbåt/lekter i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra disse. Vannet som er brukt til lusebehandlingen må transporteres bort fra anlegget. Departementet foreslår at dette skal nedfelles som et tillegg i akvakulturdriftsforskriften.

I fylkesrådets innstilling til høringssvar sies det at man isolert sett kan støtte departementets forslag, selv om forbud mot kjemikalier er primærstandpunktet.

Les hele saken her

Artikkeltags