8703 elever har fått tilbud om skoleplass

Svarfrist: Flere tusen elever må ta stilling til om de takker ja til skoleplassen de har blitt tilbudt. Fristen er 15. juli.

Svarfrist: Flere tusen elever må ta stilling til om de takker ja til skoleplassen de har blitt tilbudt. Fristen er 15. juli. Foto:

Førsteinntaket på videregående skole er klart. Elevene har svarfrist 15. juli for å bekrefte om de tar skoleplassen de er blitt tilbudt.

DEL

Til høsten står mange elever klare på landsdelens videregående skoler for å ta fatt på en utdanning de har valgt selv. Nå melder Nordland fylkeskommune at 8703 elever har fått tilbud om skoleplass.

– Selv om man har forhåndssvart vil jeg oppfordre alle til å gå inn på vigo.no for å sjekke og forsikre seg om at man har svart innen fristen, sier Merethe Schjem, som er assisterende utdanningssjef i Nordland.

Viktig informasjon

Søkere som ikke kommer til å benytte seg av tildelt skoleplass må også gi melding til inntakskontoret slik andre kan få glede av de ledige plassene. Melding om at du ikke tar imot tildelt plass gjøres også i Vigo.no.

Naturbruk populært

Det som er litt spesielt i år er at interessen for naturbruk med landbruks/fiskeri-/ og oppdrettsfag har økt sterkt blant elevene.

– Dette så vi konturene av i fjor, men trenden er forsterket i år med stor søkning til disse fagene, sier Schjem.

Andreinntak 30. juli

De som ikke har fått tilbud om skoleplass eller står på venteliste til et høyere prioritert skole-/fagønske får en ny sjanse 30. juli. Da gjennomføres andre inntaksrunde.

Artikkeltags