Nå skal varslersaken hans behandles

Først skal varselet mot Tomas Norvoll behandles av kontrollutvalget. Så skal det opp i fylkestinget.