Står sammen for å redusere klimagassutslipp

Flere møtte opp for å høre om Klimapartnere Nordland.

Flere møtte opp for å høre om Klimapartnere Nordland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Klimapartnere Nordland vil sammen med andre klimaparnernettverk være med å samle næringsliv, myndigheter og kunnskapsmiljøer. Dette for å finne løsninger som kan redusere klimagassutslipp.

Trenger nettverkene

Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bjørn Vidar Vangelsten mener at disse nettverkene har en viktig oppgave.

– Vi trenger dem fordi vi ikke er i nærheten av å oppfylle målene for reduksjon av klimagassutslipp. Ideen er å mobilisere nedenfra, få med enkeltbedrifter og offentlige virksomheter, og bygge kunnskap og motivasjon for å kutte egne utslipp.

Ifølge deres egne beregninger kan de regionale Klimapartner-nettverkene skryte over gode resultater og stor vekst.

– Klimapartnere Agder kan vise til reduksjon på 57 prosent i klimagassutslipp fra ni partnere som har vært medlem siden oppstart i 2008.

Utveksling av erfaring

Klimapartnere Nordland administreres av Nordland fylkeskommune, som samler aktører på tvers av bransjene.

- Denne dialogen åpner for kunnskapsdeling og synergier som gir grunnlag for utslippskutt som vil være svært vanskelig om man står på egenhånd, sier Vangelsten.

Han mener at nettverksetablering over hele landet gir erfaringsutveksling.

Artikkeltags