Fra og med høsten 2021 foreslår Nordland fylkeskommune (NFK) å legge ned linja Medier og kommunikasjon (ME) ved Polarsirkelen videregående skole. Dette er ikke første gang en praktisk-estetisk linje legges ned ved skola. I løpet av noen få år har NFK lagt ned linjer som Musikk, Dans, Design og Håndverk, Design og Tekstil og Kunst, Design og Arkitektur. Både ME og de andre praktisk-estetiske linjene er linjer som har vært dominert av jenter.

Samtidig som den studieforberedende linja ME legges ned, er det foreslått at Polarsirkelen vgs skal få tilført de yrkesfaglige linjene VG2 Industriteknologi og VG1 og VG2 Informasjon og Medieteknologi (IM), linjer som i all hovedsak er dominert av gutter. NFK legger altså ned utdanningstilbud som er dominert av jenter og oppretter tilbud som er dominert av gutter. Det skulle riktignok bare mangle at en industriby som Rana ikke skulle kunne utdanna industriarbeidere, men det er svært synd at det skal gå på bekostning av de praktisk-estetiske tilbudene, som i Nordland snart ikke finnes utenfor Bodø.

NFK opplyser at de har valgt å kutte ME fordi de tror studieretningen vil konkurrere med det foreslått yrkesfaget Informasjon og Medieteknologi. Det er derimot lite sannsynlig at jentene som ville gått på en studieforberedende linje, heller vil velge å bli lærlinger i IKT. Det er riktignok fint hvis NFK ønsker at flere jenter skal gå tradisjonelle «guttelinjer», men løsningen er neppe å tvinge jentene over på studieprogram som de ikke selv ønsker.

Et annet problem med å bytte Medier og kommunikasjon med Informasjon og Medieteknologi er at sistnevnte linje allerede finnes på Nesna, og at en eventuell oppretting av tilbudet ved Polarsirkelen vgs vil konkurrere med Nesna om de samme søkerne. Slik risikerer vi en sentralisering av skoletilbud, fra Nesna til Rana og fra Rana til Bodø, som hverken er ønsket på Nesna eller i Rana.

Heldigvis er det enda ikke for sent å snu. Ny skolestruktur for NFK skal vedtas først på fylkestinget 7. desember. Med mindre man ønsker å nedprioritere jentene og sentralisere skoletilbud, så vil politikerne gjøre klokt i å reversere nedlegginga av de praktisk-estetiske tilbudene på Helgeland.