Gå til sidens hovedinnhold

Nordland Fylkeskommune raserer utdanningstilbudet i Nordland og tvinger elevene ut av fylket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Nordland Fylkeskommune.

Hvor mange ganger må vi stå på kne om å berge de viktige linjene våre? Hvor mange ganger er vi nødt til å bevise for dere om at disse linjene er viktig å bevare? Og hvor mange ganger trenger dere å høre fra elever og arbeidsliv om at dette er viktige linjer, og enda viktigere yrker?

Fordi Nordland Fylkeskommune, vi er lei. Vi er oppgitte og vi er slitne, ikke minst er vi overgitt over hvordan dere i det ene tilfelle vil bevare linjene våre og i det andre kommer og stikker oss i ryggen med det motsatte.

Denne våren har Nordland Fylkeskommune kommet med forslag om å legge ned VG2 skogbruk og de har avslått vår søknad om et nytt hest & dyrefag ved Mosjøen videregående skole avd. Marka.

Disse linjene ble også foreslått nedlagt forrige høst, men etter mye jobbing, overbevisning og positive politikere klarte vi å beholde vår skogbrukslinje. Da senket vi skuldrene og så på dette som en seier, en seier blant oss elever, en seier for arbeidslivet som trenger fagarbeidere og en seier når vi endelig har fått politikerne på vår side.

Som en erstatning for det viktige hest & hovslagerfaget vi mistet ble det sendt inn forslag om å opprette en ny hest & dyrefag-linje. Men rett etter dette ble søknaden avslått, og skogbrukslinjen er foreslått nedlagt IGJEN.

Når vi elever var i møte med fylkesrådet for utdanning og kompetanse da etterspurte vi hvorfor disse linjene er foreslått nedlagt. Svaret vi fikk var da at «Linjene ikke er fremtidsrettet, og at det ikke var det Nordland trenger i fremtiden».

Men kjære politikere, i året hogges det over 200 000m3 med skog. Dette har en råstoffverdi på omkring 250 millioner kroner, og dette gir Nordland en verdiskapning på 2 milliarder kroner. Videre potensial på nedhogging av skog er langt over det dobbelte, hær har vi MYE å hente! Gjennomsnittsalderen for dagens entrepenører ligger på 55år. Så kjære Nordland, skogbruk er en STOR verdiskapning for Nordland, skogbruk har mye ubrukt potensiale, og skogbruk har MANGE arbeidsplasser som venter på å bli fylt opp av nye, unge, kloke hoder.

Mens hest & dyrefaget vil bli et nytt og bredere læreløp, som er forventet å bli populært, særlig blant jenter i fylket.

Vi har en hestenæring som er i vekst, som kan brukes til et ekstra bein å stå på for landbruket ut i distriktene, for å hindre nedlegging. Det kan brukes i besøksgårder og er en basis i et naturbasert reiseliv. Denne linjen vil også sterkt rekruttere til høyere landbruksutdanning samt veterinærstudie. Dette er noe vi sårt trenger, da flere små distrikter i Nordland er i krise grunnet mangel på stordyrsveterinærer.

Så fylkeskommune ikke fortell oss at disse linjene ikke er fremtidsrettet, disse linjene gir Nordland det vi trenger, og spesielt det distriktene våre trenger.

Legger dere ned disse linjene vil det føre til at mange jenter og gutter må flytte ut fra fylket for å få den utdanningen de ønsker. Nordland er allerede i en stor krise fordi fraflytningen i fylket bare øker, det ønsker jo hverken vi elever, eller dere politikere skal fortsette å stige. Men dette blir konsekvensene av disse linjenedleggelsene. Nordland Fylkeskommune må også få øynene opp og innse at det er mye billigere å hindre elevene i å flytte ut fra fylket enn å jobbe for å få dem hjem igjen.

Mosjøen Videregående avdeling Marka er den mest moderne landbruksskolen vi har i Nordland. Hvor vi har en ridehall til 15 millioner kroner, nye og moderne internatbygg, en HELT ny skolestall og en helt ny fjøs. Legger dere ned disse linjene vil elevtallet ved landbruksskolen i Marka være halvert innen 2022.

Vi i Nordland er på vei inn i et «Grønnere skifte» hvor natur og landbruksutdanning aldri har spilt en viktigere rolle enn det den gjør nå. Da kan dere ikke rasere naturbruksutdanningen i Marka. Dere kan ikke fortsette å plukke litt og litt greiner av treet og håpe vi ikke legger merke til det, da konsekvensene er at det visner og dør bort.

Kommentarer til denne saken