Gå til sidens hovedinnhold

Nordland fylke kan faktisk trylle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

23. juni hadde Fauske Næringsforum (FNF) og Indre Salten Opplæringskontor (ISOK) tatt initiativ til møte med fylkesråd for utdanning, sammen med en rekke toppledere fra flere store bedrifter i Indre Salten, eks. Nexans, Elkem Salten Verk, Dragefossen, Rørlegger´n Fauske og Saltdalshytta om behovet for å igangsette ekstra klasse i VG2 Industriteknologi ved Saltdal Videregående skole. I tillegg deltok også BRUS, NHO, ordfører og kommunedirektør i Fauske samt Opplæringskontoret for energifag (OFE).

I dette møtet med fylkesråden og næringslivet i Indre Salten sa hun at «vi kan ikke trylle» . Hvis det er noen som kan «trylle» i denne saken, og gjøre noe magisk for elevene og næringslivet i Indre Salten så er det faktisk fylkesråden.

I media har vi i den siste tiden fått vite at fylket ikke har vist verken vilje eller lyst til å igangsette en ekstra klasse innen VG2 Industriteknologi, selv om det er nok elever til å fylle to klasser. Det er et vedtak som ville vært ekstraordinært i et ekstraordinært år med fantastisk mange søkere, hele 26 svært motiverte elever. Dette er ikke noe som ville være varig, bare for kommende skoleår.

Fakta i saken, for de som ikke kjenner til dette. Fylkesrådet delegerte ansvaret til administrasjonen for å bestemme hvilke klasser som skal igangsettes kommende skole år. Kriteriene som de selv hadde satt var;

At det var nok antall søkere

At det var plass ved aktuell videregående skole, dvs ved Saltdal videregående skole

At budsjettet og innsparingen fylket hadde satt opp ble fulgt

At næringslivets behov og tilgang på læreplasser ble tatt hensyn til

Alle disse kriterier er i «Saltdal-saken» krysset av for JA!

Selvfølgelig koster det å igangsette en ekstra klasse i Saltdal, slik som det også gjør om det hadde vært i Mosjøen, Sortland, Bodø eller Narvik. I dette tilfelle blir det ca 2 millioner kroner ekstra. Pengene er definitivt ikke bortkastet, da alle elevene er sikret lærlingeplasser til neste år i et næringsliv som skriker etter lærlinger innenfor denne fagretningen. Vi har et næringsliv som leverer i verdensklasse med våre 2 store motorer som Elkem og Nexans og som alene bidrar til å sysselsette 450 personer. Så kan vi snakke om skatteinntekter til offentlig virksomhet, at industriarbeidsplasser skaper opp til tre nye arbeidsplasser i nærmiljøet med mer, dette går vi ikke nærmere inn på nå.

I forbindelse med dimensjoneringen av hvilke klasser som skulle igangsettes så har fylket faktisk spart mer enn budsjettert, og har en buffer på 9 millioner kroner som skal brukes til «uforutsette endringer».

Hva er da problemet kan man jo spørre seg? Hvorfor ikke sette i gang denne klassen – elevene er der, og næringslivet har behov? Er det noe som vi ikke kjenner til? Plutselig kommer det fram igjen, «spøkelset fra 2019», og ting gjentar seg. Hvis Saltdal videregående skole skal få en ekstra klasse, så må vi ta bort noe, hva hvis vi tar bort eksempelvis VG2 Automasjon? Denne logikken forstår verken vi som Opplæringskontor, Næringsforum, næringsliv og våre ungdommer. Hvorfor må noe tas bort når næringslivet trygler etter rekruttering av lærlinger?

Saltdal videregående skole har 225 elevplasser og vi ha ca. 188 av dem i bruk fra høsten av. Altså er det mer enn nok plass til en ekstra klasse, verkstedkapasitet har de også.

I samme møte spurte en av topplederne «Hva kan vi i næringslivet gjøre for å få dette til?». Næringslivet er villige til å være løsningsorienterte sammen med fylket, sammen med videregående skole, og sammen med ungdommene slik at de kan få oppfylt sin utdanningsdrøm. Tydeligvis ingen ting! Det føles nesten som om man møter det samme isfjellet som Titanic traff på.

I samme møte ble det også snakket om hvor viktig det var at fylket og næringslivet hadde møter i framtiden, og at nye møter i høst var under planlegging. Dette er jo fine ord og vitner om ønske til å samhandle. Men i denne viktige saken hjelper det lite.

Dersom en tenker kortsiktig gevinst, vil helt klart fylkeskommunen spare penger dette skoleåret med å ikke igangsette denne ekstra klassen. Men dersom vi ser et langsiktig perspektiv er vi redd for at det blir som et visst uttrykk – «å pisse i buksa gir en kortvarig varme» - innsparing dette året kan fort bli dyrt for samfunnet på lengre sikt!

Kommentarer til denne saken