Gå til sidens hovedinnhold

Nordland FrP vil arbeide for videreføring av mobbeombud i Nordland

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I går formiddag hadde Nordland fylkesting besøk av mobbeombudet. Han fortalte en sterk historie om Mia 12 år, som etter flere år av mobbing tok sitt eget liv.

Mobbeombudet har mange henvendelser fra elever, og ombudet har henvendelser om å presentere sin funksjon og snakke om sitt ansvar for skoler og barnehager og å snakke om mobbing generelt på forelesninger, fagdager, planleggingsdager, ombudssamlinger, folkehelsesamlinger og rektorsamlinger.

Nordland fylkesting vedtok i februar 2018 et eget ombud. Dette er en nasjonal satsing som nåværende regjering har innført, og som delvis finansieres av utdanningsdirektoratet. Mobbeombudet er lokalisert i fylkeshuset i Bodø.

Mobbeombudet jobber med utgangspunkt i opplæringsloven kap. 9A som beskriver elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. I tillegg må mobbeombudet også forholde seg til barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I følge en ny elevundersøkelse viser tall at antall mobbesaker i Nordland går ned. Andelen elever på Vg1 på videregående skole i Nordland som føler seg mobbet på skolen har gått ned fra 5,6 prosent høsten 2017 til 3,9 prosent høsten 2018. Dette viser at mobbeombudet har en veldig viktig rolle!

Nordland FrP synes likevel at det er uakseptabelt at det fortsatt er elever som er utsatt for mobbing og krenkelser. Vi mener at det trengs mer kunnskap i skolene om hva de skal se etter og hvordan de skal håndtere det. Vi trenger lærere som er god på å se den enkelte elev, positiv relasjonsbygging og inkludering. Vi trenger også skoleledere som har kompetanse og setter tydelige krav til ansatte. Dette vil Nordland FrP jobbe for kommer på plass! Arbeidet for å stoppe mobbing MÅ fortsette!

Det pågår nå ei evaluering om fylkets mobbeombud. Resultatet av denne vil være avgjørende for veien videre.

Nordland FrP mener at et langsiktig fokus på mobbeombudsrollen blir forstått og verdsatt er viktig, og vi vil arbeide for at denne funksjonen blir videreført slik den fungerer i dag!

Mobbeombudet er til for elever så vel som foresatte og ansatte.

Mobbeombudet i Nordland heter Lasse Knutsen og har mailadresse mobbeombudet@nfk.no 

Kommentarer til denne saken