Å sette sammen en regjering er på mange måter som å legge kabal. Med ett ess, rundt 20 konger og dronninger og en serie knekter.

Dette endrer seg ikke selv om alle spar-kortene nå har tatt seg selv av bordet. Slik Fremskrittspartiet nå har gjort.

Som ess er Erna Solberg det enste, sikre kortet i kabalen, for en statsminister benytter gjerne en anledning som dette til å rydde i egne rekker. Så ingen av kongene eller dronningene er sikret videre plass.

Det fikk Anniken Hauglie og Ola Elvestuen erfare denne gangen.

Det er likevel størst spenning knyttet til hvem som skal inn i kabalen.

Denne gang lå det ikke i kortene at Nordland skulle få en av kongene eller dronningene, og undertegnede tippet på forhånd at vi fikk kun én ny knekt, til «erstatning» for den statssekretæren vi mister.

Nå tyder alt på at vi får tre, (Ingelin Noresjø, Odd Emil Ingebrigtsen og Anja Johansen) i tillegg til at Troms får statsråden i fiskeridepartementet. Det er mindre enn mange hadde håpet på, men antakelig det vi kunne forvente.

Den mange spådde lå nærmest en plass i regjeringen var Ingelin Noresjø, som er nasjonal nestleder i KrF.

Hun blir i stedet statssekretær. Ikke så underlig, ettersom Knut Arild Hareide likevel fant å kunne sitte i Ernas regjering, nå som Frp er ute.

Noresjø blir etter forlydende statssekretær under ham i samferdselsdepartementet, med hovedansvar for luftfart. En meget sentral posisjon for Salten og Nordland. Hun får i tillegg med seg Ingvild Ofte Arntsen fra Værøy, som skifter beite. Hun har til nå vært statssekretær og politisk rådgiver i landbruksdepartementet.

Det har nesten blitt en tradisjon med statssekretærer fra Salten i samferdselsdepartementet under denne regjeringen. Tom Cato Karlsen satt fra 2014-2017, og Allan Ellingsen har sittet det siste året.

Begge kommer fra Bodø og nå erstattes altså Ellingsen av Ingelin Noresjø fra Fauske.

Det er ingen tvil om at Salten – og Nordland - har vært en av vinnerne på samferdselsbudsjettene disse årene, og selv om man ikke skal overvurdere enkeltpersoners innflytelse, er det ingen tvil om at det har hjulpet å ha folk tett på makta.

Ikke minst gjelder dette den svært avgjørende beslutningen om å gi full støtte til flytting av flyplassen i Bodø.

Det gjenstår fremdeles store samferdselsprosjekter i Nordland som vil trenge regjeringens støtte. Det er planer om nye storflyplasser både på Helgeland og i Lofoten, og E6 gjennom Sørfold trenger store opprustninger i årene framover.

Her kan Noresjø - som kjenner problemstillingene inngående etter sin tid som næringsråd i fylkeskommunen - spille en nøkkelrolle.

Ikke minst ettersom hennes forhold til «sjefen» synes å være godt; hun og Hareide var på samme side i kampen om KrFs sjel.

Om Noresjø var et av de kortene mange trodde lå på bordet denne gang, kommer valget av Odd Emil Ingebrigtsen litt mer overraskende. Selv om det ikke burde det.

Ingebrigtsen har lang og bred erfaring, både fra næringsliv og politikk, og har tidligere vært spilt inn som en høyaktuell kandidat til en statssekretærpost. Han har antakelig vært forespurt før også, men takket nei.

Nå sier han ja, og pakker kofferten for å dra til Oslo, der han blir statssekretær under Tina Bru i olje- og energidepartementet.

Det er en posisjon han åpenbart er godt egnet for, han har bred erfaring fra energibransjen. Han har vært styremedlem i SKS og har de siste årene vært administrerende direktør i Indre Salten Energi.

Også olje- og energidepartementet er svært viktig for Nordland. Ikke minst som et av landets aller største kraftfylker.

Fredningen av Lofoten og Vesterålen har satt oljeutviklingen på vent, og med økende bekymringer rundt klimaet er det ikke sikkert den noen gang kommer seg videre i vårt fylke.

Men krafta er en evigvarende ressurs, som både skaffer store inntekter til mange kommuner og gir muligheter for utvikling av ny, grønn industri. Å ha en hånd på rattet i forhold til den utviklingen kan vise seg å bli svært nyttig.

Det finnes ulike typer kabal, og ikke alle er like lett å få til å gå opp. Noen ganger går alt i stå og man må stokke kortene på nytt.

Det kan fortsatt skje for denne regjeringen også, men mye tyder på at Erna nå har gjort sin siste store omstokking før valget i 2021.

Akkurat nå ser det ut som om hun vil tape det valget, og må kaste kortene. Om hun da ikke har en joker i jakkeermet.