Gå til sidens hovedinnhold

Nordland Ap og fagbevegelsen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland Arbeiderparti har nettopp avholdt nominasjonsmøte til stortingsvalget 2021. Dessverre kan det se ut som om Nordland Ap velger å distansere seg bort fra fagbevegelsen, noe som kan virke rart all den tid leder av Arbeiderpartiet etter valget i 2017 var helt klar på at Ap måtte øke stemme prosentene fra LO til over 50 % for å kunne vinne et valg. Ved siste valg var prosenten LO- stemmer nede på godt under 40 %, et valg der Nordland Ap gikk fra fire faste representanter til to i perioden 2017- 2021.

Fagbevegelsen i Nordland har siste sju månedene fremmet sin kandidat til nominasjonen, men ble dessverre ikke hørt på nominasjonsmøte, noe som fagbevegelsen kan leve godt med, men kan Nordland Ap det? Dessverre har prosessen de siste månedene virket svært uryddig, og kanskje heller ikke iht. partiets retningslinjer. Bodø Arbeiderparti har vært en pådriver for å drive fram sin toppkandidat, der Bodø Ap, etter hva som er framkommet, ikke bare har forholdt seg til sitt eget lokallag, men også på flere ulike måter har påvirket andre lokallag i Nordland.

Man kan i ettertid spørre seg hva som skjedde de siste dagene før nominasjonsmøtet, der to av toppkandidatene trakk seg, noe som kom svært overraskende på partiet. Det ble fort klart at leder av Nordland Ap skulle foreslås inn på 2. -plass, noe vi alle anså som en styrke av laget fram mot valget i 2021. Men, fra fagbevegelsen sin side så er vi svært kritisk til hva som skjedde på nominasjonsdagen, der 2.-kandidaten i fri fagbevegelse tok på seg fagbevegelsens rolle inn på lista. Noe som ble framhevet av flere under debatten, og som nok medførte at fagbevegelsens sin kandidat havnet lenger ned på lista.

Nordland Ap må nå bestemme seg hvordan samarbeidet med fagbevegelsen skal være framover, det som skjedde ifm. nominasjonen vil nok ikke føre til at Nordland Ap får tilstrekkelig stemmer fra LO for å bli valgvinner i Nordland. Dagens to stortingsrepresentanter kan fort bli redusert til én.

Kommentarer til denne saken