Utenriksministrene fra Danmark, Finland, Island og Sverige deltar i møtet i det såkalte N5-formatet.

Norge har formannskapet i N5 i 2022.

– De nordiske landene deler verdigrunnlag og har høy tillit til hverandre. Det er et unikt utgangspunkt i en tid hvor det nordiske samarbeidet aldri har vært viktigere. Vi har mye å diskutere i Bodø, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til regjeringen.no.

Aktuelle temaer for møtet er krigen i Ukraina, nordområdene, rettsstat og demokrati, og vern av det multilaterale systemet. Også grønn omstilling vil være et sentralt tema.

– Det gode nordiske samarbeidet om klima og grønn omstilling vil bidra til å styrke fremtidens energisikkerhet og industri i Norden, sier Huitfeldt.

Utenriksministrene reiser fra Bodø til Madrid, hvor Natos toppmøte finner sted 29.-30. juni.

– Finsk og svensk Nato-medlemskap vil være en styrke for Nato, Norden og Norge, og dette møtet kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Jeg ser frem til å møte mine nordiske kolleger i Bodø i oppløpet til Nato-toppmøtet i Madrid neste uke, sier utenriksministeren.

Møtet foregår på Scandic Havet.