– Det som nå skjer med fastrentelån til bolig er helt spesielt