Vedtok nedleggelse av Nesna og Sandnessjøen: - Vi tærer på egenkapitalen. Og det kan ikke fortsette