Styret i Nord Universitet skal neste uke behandle en sak om studieporteføljen for 2019/2020.

Her foreslås det blant annet at det ikke skal være opptak til desentralisert sykepleierutdanning i Lofoten/Vesterålen fra og med neste år, skriver Lofotposten.

Ikke hatt noe å si

Ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg, reagerer kraftig på forslaget.

– Vi er den regionen i Nordland med det dårligste studietilbudet lokalt. Å ha muligheten til å ta desentralisert høyere utdanning har vært viktig. Hva skal vi med et universitet i Nordland hvis vi ikke blir tilgodesett med studier, spør Solberg, og legger til;

– Det ser ut som at universitet har snudd grunntonen og holdningen til desentralisert utdanning. Det mener jeg er alvorlig. Hvis dette er en realitet har de sviktet sitt samfunnsoppdrag.

Solberg reagerer også på at de som kommune ikke har hatt noe å si i saken så langt. Ifølge han har heller ikke de ansatte i Lofoten og Vesterålen hatt det.

Mangel på sykepleiere

I år var det 262 søkere på 45 plasser til sykepleierutdanningen i Lofoten og Vesterålen.

– Det er lagt ned et desentralisert tilbud i Helgeland og Salten, på bakgrunn av at universitetet ikke har vært fornøyd med gjennomføringa. Men er har erfaringen vært veldig god, og det samme har gjennomføringen av de samlingsbaserte deltidsstudiene som er kjørt her vært. Vi har hatt gode resultater, forklarer Solberg.

Han peker på at Vestvågøy opplever mangel på sykepleiere. Med utdanningen har de hatt veldig gode erfaringer med rekrutteringen.

– Erfaringen er at vi i større grad beholder de som tar desentralisert utdanning enn de på fulltid. Framskrivinga av det vi har behov for av sykepleiere i årene som kommer, er i tillegg betydelig, sier ordføreren.

Sendt brev

Solberg og ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik, har fredag sendt et brev til rektor og styret ved Nord Universitet.

– Det er med stor forundring vi som vertskommuner for Nord Universitet leser innstillingen til studieportefølje som er foreslått til Nord Universitet Vesterålen, med aktivitet/ansatte i Lofoten. Grunntonen i fakultetenes holdning til desentralisert utdanning er bekymringsverdig og innebærer en stor omlegging av universitets tilbud og rolle i Nordland, skriver de blant annet i brevet.

De viser til at forslaget vil innebære at Nord Universitetet Vesterålen kun vil ha ett fag å tilby neste høst; årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling.

– Dette innebærer en direkte nedbygging av det desentrale tilbudet i Vesterålen og Lofoten og vil få konsekvenser for omdømme og antall søkere, også i årene etterpå.

Solberg forteller til Lofotposten at de har bedt om et møte med styret og rektoren i forkant av styremøtet hvor saken skal behandles.

Det har ikke lyktes Lofotposten å komme i kontakt med rektor ved Nord Universitet, Bjørn Olsen, foreløpig. Vi oppdaterer saken.