Dekan Wenche Rønning på Nord universitetet har sagt opp sin stilling i protest.

Det samme har visedekan Ann Gøril Hugaas gjort.

Hugaas er visedekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

- Jeg opplever at jeg ikke er blitt lyttet til i prosessen som omhandler framtidig organisering av universitetet, sier Wenche Rønning. Hun er dekan - faglig leder - for vel 230 ansatte på Profesjonshøgskolen, som lærerutdanninga og sykepleie- og helsefag sorterer under.

Leverte oppsigelse

Hun leverte sin oppsigelse til universitetsledelsen mandag morgen. Mandag formiddag orienterte hun de ansatte på Profesjonshøgskolen.

Som AN har omtalt i en rekke artikler de siste dagene, er det sterk uro rundt organisering og ledelse av disse fagområdene. 

Rektor Bjørn Olsen har innkalt tillitsvalgte til drøftingsmøte onsdag. Han legger opp til at Profesjonshøgskolen skal splittes i to - et fakultet for lærerutdanning og et for helsevitenskap, og at lærerutdanningsfakultetet skal ledes fra Levanger.    

Styret ved Nord universitet skal gjøre sitt vedtak 23. juni. 

Både oppsplitting av Profesjonshøgskolen og det å legge ledelsen til Levanger, er sterkt omstridt i Bodø.

- Lærerutdanningen er en viktig utdanning, og jeg er kritisk til at ledelsen legges ut av fylket. Særlig i en tid når lærerutdanninga er under sterkt press, sier Rønning.

Men oppsigelsen hennes er en protest mot selve prosessen fram mot framtidig organisering.

- Enig eller uenig

- Man kan være enig eller uenig i det som til slutt bestemmes, men for meg handler dette først og fremst om at vi ikke er lyttet til underveis. Det handler om respekten for de ansatte. Det ble satt ned en gruppe som skulle jobbe med dette. Ny organisering handler i stor grad om Profesjonshøgskolen. Det er den som er satt i spill.  Men vi var ikke representert i arbeidsgruppa inntil jeg krevde å få inn en representant. Han føler at argumentene fra oss ikke er blitt lyttet til. Jeg har også selv bedt om å få en ekstern utredning som kunne sikre legitimitet og uavhengighet i prosessen, men ble ikke hørt. I rapportene som er lagt fram, er ikke vi synliggjort.  

Hun sier at det etter hvert ble klart for henne at hun måtte trekke seg.

 - Jeg må følge min samvittighet. Rønning har bakgrunn som seniorforsker og administrerende direktør ved Nordlandsforskning, og viserektor for forskning ved universitetet.

  Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet vil ikke kommentere oppsigelsene nå.

- Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt oppsigelsene og har bedt om en samtale. Fram til jeg har snakket med dem, vil jeg ikke kommentere dette. Det er en personalsak. sier Olsen.