Kaller Nord-rektor arrogant: – På tide å vise litt ydmykhet