Journalistutdanninga ved Nord universitet i Bodø igjen står i fare. I forrige uke ble det kjent at kun 19 søkere hadde journalistikk i Bodø som førstevalg.

Universitetet planlegger nullopptak i høst, skriver Medier24.

Nullopptak

Avisa får bekreftet at ledelsen ved Nord universitet har bestemt seg for å ikke gjennomføre opptak av nytt kull til høsten.

– Ledergruppen er kommet fram til at vi ser det nødvendig å anbefale nullopptak for bachelor i journalistikk studieåret 2018–2019. Antallet førsteprioritetssøkere er dessverre for lavt (19), og utdanningen har hatt synkende søkertall og lav gjennomføringsgrad over flere år, forteller dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for Samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord universitet, til Medier24.

Thommesen presiserer at journalistutdanninga ikke legges ned enda, men at fakultetet har kjøpt seg tid til å tenke hva de bør gjøre. I fjor hadde utdanninga kun 23 søkere.

– Beklagelig

Førsteamanuensis Bengt Morten Engang er studieprogramansvarlig for bachelor i journalistikk ved universitetet, og forteller det er beklagelig at det blir nullopptak.

– Vi synes selvfølgelig at det er trist at det sannsynligvis ikke blir opptak og nytt kull til høsten. Særlig for studentmiljøet har det en del å si, hvis det blir ett kull mindre, sier han til avisa.

Han forteller at de har jobbet aktivt med å markedsføre studiet. Både på flere videregående skoler og i sosiale medier, men Engan er usikker på hvilken effekt dette har hatt.

i likhet med Thommesen presiserer han at studiet ikke legges ned.

– Det betyr ikke at journalistutdanningen blir lagt ned. Nå går vi i tenkeboksen.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland synes også det er trist.

- Dette er trist. Gjennom 30 år har journalistutdanninga i Bodø levert kvalifisert arbeidskraft til mediebedrifter i hele landet og vært spesielt viktig for nordnorske mediehus. Utdanninga er blitt endret, mer akademisert og mindre yrkesrettet de senere år. Søkertallene dokumenterer dessverre at studiet i Bodø slik det nå framstår oppfattes som lite relevant. Det er utrolig synd, fordi fri, uavhengig og kompetent journalistikk er viktigere enn noen sinne. Løsningen er ikke å legge ned. Løsningen er å legge om og jobbe for å gjøre studiet mer relevant.