264 har uttalt seg om universitetet. Styret må lese gjennom samtlige

Nord-styret må lese gjennom 264 høringsuttalelser før de vedtar hvor universitetet skal tilby hvilken utdanning.