Studiestedsstruktur: – Dette er ikke en beslutning styret bør ta

Av

Ansattrepresentant Espen Leirset mener det er Stortingets oppgave å beslutte Nord universitets studiestedstruktur.