Intensjonsavtalen formaliserer et godt samarbeid mellom partene gjennom flere år, skriver Nord Universitet i en pressemelding.

Sjef for Kystvakten, Flaggkommandør Ottar Haugen, sier at Kystvakten er opptatt av bedre samarbeid og økt fokus på sikkerhet og beredskapskompetanse i nordområdene.

– Vi har et felles mål om å øke sikkerheten og bedre beredskapen i nord. Dette krever kunnskap. Det er flott om vi gjennom denne intensjonsavtalen kan styrke både kunnskapsbyggingen og formidlingen av kunnskap, sier Flaggkommandør Haugen i pressemeldingen.

Fokus på sikkerhet og beredskap

Nord universitet leder i dag et fagnettverk med 25 universitet og forskningsinstitutt som har fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene.

– Den norske kystvakten sitter på en unik kompetanse om nordområdene som er svært verdifull for våre studenter og for fagmiljøet som helhet, sier leder for dette nettverket, professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet.

Kystvakten har over flere år bidratt til Øvelse Nord, som er landets største samvirkeøvelse arrangert av Nord universitet.

– Kystvaktens bidrag til Øvelse Nord er svært viktig. En bidrar her med både helikopter- og fartøyressurser samt kompetanse knyttet til ledelse av operasjoner, sier øvingsleder Erlend Hagenes ved Nord universitet.

Øvelser på Svalbard

Kystvakten var videre med og startet SARex-prosjektet. Dette er et prosjekt som gjennom praktiske og realistiske øvelser på Svalbard de siste fire årene har vært med på å sette søkelyset på manglende- og dårlig redningsutstyr.

– Arbeidet har vært brukt aktivt av IMO i videreutvikling av Polarkoden, sier Sjef Kystvakten Flaggkommandør Haugen.

Bidratt med videreutdanning

Nord universitet har i samarbeid med de maritime fagskolene i nord bidratt til videreutdanning av personell i Kystvakten. Gjennom dette partnerskapet kalt Maritim Campus Nord utvikles nå en rekke kurs som er skreddersydde for operasjoner i arktiske farvann med innspill fra blant annet Kystvakten.

Utvider nettverket til Asia

Gjennom bruk av avanserte simulatorer og et eget sikkerhets- og beredskapsledelseslaboratorium, NORDLAB, kan Nord universitet knytte seg opp mot universiteter og maritime fagskoler i hele Europa. Dette nettverket utvides nå til Asia.

– Vi kan nå bidra med å spre kompetanse til alle aktører som ønsker å operere i nordområdene, for eksempel transportskip som skal gjennom den nordlige sjørute og cruiseskip langs norskekysten og rundt Svalbard», sier koordinator Hege Christin Stenhammer ved NORDLAB.