Rektor ved Nord universitet har i dag lagt fram sitt forslag til ny studiestedsstruktur ved universitetet. Forslaget innebærer en samling av forskning og utdanning i sterkere fagmiljøer, samt endring og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiesteder. Det fremkommer i en pressemelding.

Bakgrunnen for at rektor i dag legger frem forslag som innebærer endringer i aktiviteten, er målet om å utvikle et enda sterkere Nord universitet. Arbeidet med forslag til ny struktur har pågått siden 2017. I dag ble forslaget presentert på alle studiestedene.  

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur: 

  • To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer 
  • Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger 
  • Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes
  • Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet

– Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.   

Hun mener at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet.  

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet. Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universitetet har som utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Solheim Hansen.   

Forslaget innebærer at Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiesteder. 

– Vår innstilling til endring i studiesteder får store konsekvenser for en del av våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet, men dette kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted. Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen, slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren i pressemeldingen.  

De studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene.  

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni.