Gå til sidens hovedinnhold

– Nord-studentene har aldri vært mer fornøyd

Artikkelen er over 1 år gammel

Beste score noensinne.

Det forteller Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet, etter at resultatene fra Studiebarometeret ble lagt fram onsdag.

– Tallene fra Studiebarometeret viser at studentene ved Nord universitet er mer fornøyd med sine studier enn noen gang. På spørsmålet «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på» gir studentene en score på 4,1 av mulige 5. Det er det beste resultatet Nord universitet noen gang har hatt i Studiebarometeret, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

På alle undersøkelsens hovedområder scorer Nord i 2019 bedre enn i 2018, med unntak av vurderingene av fysisk læringsmiljø og infrastruktur, der score er likelydende med 2018.

Studiekvaliktet

– Ved Nord universitet jobber vi systematisk med å videreutvikle og forbedre kvaliteten på studiene våre. Den solide fremgangen i Studiebarometeret er derfor svært gledelig for oss. Dette er et tegn på at fagpersonene våre gjør en svært god jobb, at administrasjonen tilrettelegger og følger godt opp og at ledelsen tar utdanningskvalitet på alvor, sier Gårseth-Nesbakk.

– Tilbakemeldingene gjennom Studiebarometeret viser at oppfølgingsprosessen etter 2018-resultatene har vært godt fundert. Blant annet har vi tatt ekstra tak i forhold rundt organiseringen av studieprogrammene, der vi nå har en framgang i tilfredshet på 0,3.

Etter et tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet høsten 2019, konkluderte også NOKUT med at kvalitetsarbeidet ved universitetet oppfyller alle krav – og at det det jobbes godt for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

– Den markante fremgangen Nord universitet har i Studiebarometeret for 2019, er en stor inspirasjon til å jobbe videre med ytterligere forbedringer for alle studier. Undersøkelsen viser også hvor vi må iverksette tydelige tiltak for enkeltstudier med særskilte utfordringer.

Sykepleier

Studentene på de helsefaglige utdanningene ved Nord universitet er jevnt over svært fornøyde. Men også her er det en markant økning i tilfredshet fra 2018 til 2019 på flere utdanninger.

– Nord universitet har de siste årene jobbet målrettet med å bygge opp heltidsutdanninger i sykepleie i Mo i Rana, der det også er opprettet flere nye studieplasser. Resultatene fra studiebarometeret viser at tilfredsheten til sykepleierstudentene i Mo i Rana har gått opp fra 3,8 i 2018 til 4,1 i 2019, sier Gårseth-Nesbakk.

Forbedre

– Det er gledelig at de samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningene og deltids barnehagelærerutdanning på studiested Nesna får en spesielt høy score fra studentene. Barnehagelærerutdanningen får en score på 4,8, grunnskolelærerutdanning 5-10 får 4,7 og grunnskolelærerutdanning 1-7 hele 4,9. Også i Levanger er studentene svært fornøyde med disse utdanningene, sier Gårseth-Nesbakk.

– De samme utdanningene i Bodø og Vesterålen har en lavere score. Vi vil ta med oss tilbakemeldingene fra studentene når vi nå skal bygge opp disse utdanningene på studiested Mo i Rana, og når vi jobber videre med å forbedre disse utdanningene også ved de andre studiestedene våre.

Økt tilfredshet

I Bodø har bachelor i internasjonale relasjoner gjort et byks på skalaen. Studentenes evalueringer av dette studieprogrammer har gått fra 3,8 i 2018 til 4,8 i 2019. På bachelor i Human Resource Management gir studentene studieprogrammet en score på 4,4, noe som er en stor økning fra året før.

Det samme gjelder bachelor i havbruksdrift og ledelse, som lander på et snitt 4,5. Generelt scorer de fleste studieprogrammene innen de blå-grønne fagene høyt på studentenes samlede tilfredshet.

Også trafikklærerutdanningen i Stjørdal har svært fornøyde studenter, som gir sin utdanning en score på 4,8.

Flere av MBA-utdanningene ved Nord universitet får også en høy totalvurdering fra studentene, med 4,4 som den høyeste vurderingen.

Aller mest fornøyd ved Nord er studentene ved bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag, som vurderer sitt studieprogram til hele 5 av 5 mulige poeng.

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Deltakerne i undersøkelsen er studenter i tredje semester på bachelor- og masterutdanninger ved norske høyskoler og universiteter.

Studiebarometeret inneholder studentenes vurdering av kvaliteten på 1800 studieprogrammer.

Studentene svarer på hvert spørsmål ved bruk av en skala fra 1-5, der 5 angir best score.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.

Kilde: www.studiebarometeret.no

Kommentarer til denne saken