Geir Håkon og Erik møter den verste sesongen med storaksjon: – Det er et tyveri fra allmennheten

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens Naturoppsyn starter med intensive kontroller av ulovlig garnfiske etter laks. Geir Håkon Olsen i SNO Bodø sier at dette er nødvendig for å berge laksebestanden.