Veien har fått nytt nummer. Sjekk din vei.

Til sammen har 3000 fylkesveger i Norge byttet nummer. 505 av disse fylkesvegene ligger i Nord-Norge.