Nesten alt som bygges av vei og bane er samfunnsøkonomisk ulønnsomt: - Har gått nordlendinger hus forbi