78 millioner kroner til nye legestillinger i Nord-Norge

De nye stillingene innebærer en økning i antall stillinger på over 22 prosent, sier helseminister Bent Høie.

De nye stillingene innebærer en økning i antall stillinger på over 22 prosent, sier helseminister Bent Høie. Foto:

DEL

I statsbudsjettet for 2020 blir det varslet at regjeringen skal opprette 38 nye turnusstillinger for leger til en årlig kostnad på om lag 78 millioner kroner. Alle stillingene legges til Nord-Norge.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Deler av Nord-Norge opplever rekrutteringsutfordringer av leger, spesielt i mindre sykehus og i fastlegeordningen. De 38 nye LIS1-stillingene vil bedre legerekrutteringen i Nord-Norge, og innebærer en økning i antall stillinger på over 22 prosent, sier helseminister Bent Høie.

Nord-Norge har i dag 170 LIS1-stillinger, og vil etter økningen få 208 slike stillinger. Kostnadene per LIS1-stilling er anslått til over to millioner kroner per år. Den årlige kostnaden av 38 stillinger blir om lag 78 millioner kroner.

– Det er første gang på ni år det kommer en økning i antall LIS1-stillinger. Helsedirektoratet foreslo i 2014 å redusere antall stillinger, men regjeringen valgte å ikke følge dette rådet. I en rapport våren 2019 anbefalte derimot direktoratet å øke antall stillinger. Økningen av LIS1-stillinger innebærer at flere leger vil komme raskere i gang med sin spesialistutdanning, sier Høie.

Det er ikke bestemt nøyaktig hvor i Nord-Norge stillingene vil komme, og er noe som må vurderes av blant andre Helse Nord. Stillingene vi lyses ut høsten 2020 og våren 2021.

Artikkeltags