To eksperter skal granske Nordlandssykehuset

Fikk kreft: Christine K. Nordgård anmeldte Nordlandssykehuset for å ha oversett kreftforstadier i flere år.

Fikk kreft: Christine K. Nordgård anmeldte Nordlandssykehuset for å ha oversett kreftforstadier i flere år. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det ble stilt nesten dobbelt så mange livmorhalskreftdiagnoser ved Nordlandssykehuset enn ellers i landet fra 2000-2011.

DEL

Christine Nordgård fikk livmorhalskreft fordi celleprøvene ble feiltolket i flere år. Eksperter skal finne ut om det har sammenheng med de høye krefttallene. 

De feiltolkede celleprøvene som er bakgrunn for seks politianmeldelser av Nordlandssykehuset (NLSH), skjedde i perioden 2000–2011.

Samme periode hadde NLSH i Bodø 15 livmorhalskrefttilfeller per 100.000 innbygger. Snitt i landet lå på 9,5, viser statistikk fra Kreftregisteret. 

– Oppsiktsvekkende

– Dette er oppsiktsvekkende og jeg er glad for at dette nå skal undersøkes nærmere. Jeg har ingen tro på sykehusledelsens forklaring på at dette ikke er noe annet enn en «lang rekke tilfeldigheter», slik direktøren uttalte på pressekonferansen da saken ble offentliggjort, sier Christine Klippenvåg Nordgård, en av kvinnene som har anmeldt sykehuset.

AN presiserer og beklager.

Større risiko i nord

Barthold Vonen, medisinsk direktør, har ikke et fasitsvar.

– Årsaken til forskjellen i forekomst er ikke entydig. Men det er holdepunkt for at det forekommer flere tilfeller av livmorhalskreft blant yngre kvinner i Nord-Norge enn i resten av landet, og at kreftsykdommen blir oppdaget på et tidligere tidspunkt i nord, sier han. Stefan Lönnberg, seksjonsleder hos Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, bekrefter tallene.

–Forekomsten av livmorhalskreft er avhengig av risikofaktorer i befolkningen og av effekten av screening. Risikofaktorene kan forklare en viss regional variasjon i forekomsten, sier han. 

Flere får kreft

Fra 2000-2011 fikk 299 norske kvinner livmorhalskreft i snitt årlig. I 2012 økte tallet til 318.

– Befolkningen øker og derfor vil krefttilfeller øke noe også. Men vi ser en økende trend blant unge kvinner mellom 25 og 29 år, og dette skyldes sannsynligvis en økende forekomst av HPV-infeksjoner i denne gruppen, antar Lönnberg.

HPV er en seksuelt overførbar sykdom.  Det finnes ikke tall på forekomsten av denne virusinfeksjonen, men flere peker på at den, og andre kjønnssykdommer, er mer utbredt i Nord-Norge enn ellers i landet.

Færre dør

Men, tross flere tilfeller av livmorhalskreft, er dødeligheten vesentlig lavere i 2012, sammenlignet med tiårsperioden før. 

– Dette skyldes tidlig diagnostikk og effektiv behandling, forklarer han.

I Nord-Norge er dødeligheten lavere enn landsgjennomsnittet.

– Det kan være uttrykk for at screeningprogrammet fungerer så godt som mulig i vår landsdel, tror Barthold Vonen.

Er godt i gang

Helgeland politidistrikt håper på en sakkyndig rapport før sommeren.

Politijurist Monica Nøtland skal lede den videre etterforskningen av Nordlandssykehuset. Hun bekrefter overfor AN at arbeidet med å oppnevne en sakkyndig er i gang.

­– Vi er i dialog med flere og vil be retten oppnevne to sakkyndige så snart det lar seg gjøre, sier hun.

Nøtland bekrefter at de vil forholde seg til mandatet fra Helsetilsynet. I tillegg vil innspill fra bistandsadvokaten vurderes lagt til.

Men ­– noen snarlig avgjørelse i celleprøvesaken – tror hun ikke på.

– Eventuell videre etterforskning vil avhenge av innholdet i rapporten, eller om de sakkyndige ber om spesifikke etterforskningsskritt underveis.

Prosessen kan ta flere måneder.

Artikkeltags