I dag ble avtalen mellom Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) region nord og Arctic Race of Norway forlenget fram til 2020.

– Tilhengere og støttespillere av Bufetat har vist et engasjement uten sidestykke, og det har blitt lagt merke til både langs løypa og i TV-stolen. Bufetat har definitivt bidratt med å gjøre Arctic Race til den folkefesten det er i dag. Samarbeidet har vist at vårt felles engasjement bidrar til å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Nord-Norge, og det er vi svært stolte av, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal i en pressemelding.

Dobling i antall henvendelser

Bufetat region nord inngikk i 2015 en treårig samarbeidsavtale med Arctic Race of Norway. Målet med det ikke-kommersielle samarbeidet var å hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser.

Rapporteringstallene til Bufetat viser at det siden 2015 har vært en dobling i antall henvendelser fra personer under og etter rittet som ønsker å vite mer om det å være fosterhjem. Foreløpig toppår kom i 2016, da Bodø-kontoret alene opplevde en økning på hele 213 prosent i antall henvendelser. Det kommer fram i pressemeldingen.

Mye oppmerksomhet

En publikumsundersøkelse gjennomført av Sponsor Insight i 2017 viser at kjennskapen til partnerskapet er stort. Her svarte 48 prosent at de uhjulpet eller hjulpet husket Bufetat som en partner av Arctic Race. 54 prosent av de spurte forbinder Bufetat med fosterhjemsarbeid og 25 prosent forbinder Bufetat med fargen lilla, som var fargen på klærne til støttespillerne under Arctic Race of Norway.  

– Arctic Race som idrettsarrangement står både for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Utover å øke kjennskapen til Bufetat, hedrer dette samarbeidet alle fosterhjem samtidig som det ufarliggjør barnevernets arbeid. Å skape flere fosterhjem er vårt mål, og derfor er det helt naturlig å forlenge avtalen med tre nye år, sier Regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm i pressemeldingen.

Etappene i Arctic Race of Norway 2018:
Torsdag 16. august, etappe 1: Vadsø–Kirkenes, 190,5 km
Fredag ​​17. august, etappe 2: Tana–Kjøllefjord, 195 km
Lørdag 18 august, etappe 3: Honningsvåg–Hammerfest, 201 km
Søndag 19. august, etappe 4: Kvalsund–Alta, 145 km