I 2001 ble fastlegeordningen innført i Norge, og siden da har antall fastleger økt. I 2018 hadde de minste kommuene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 2018 var det i underkant av 4800 fastleger, det er godt over tusen flere enn de første årene med ordningen. I samme tidsrom har antall innbyggere i Norge økt, men ikke i samme grad.

Resultat er at antall fastleger per innbygger øker, fra 8,3 fastleger per 10.000 innbygger i 2008 til 9,0 i 2018.

Kommuner med 50.000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018. Kommuner av denne størrelsen hadde åtte fastleger per 10.000 innbyggee i hele perionden.

For de minste kommunene, med ferre enn 2.000 innbyggere var det 13,2 fastleger per 10.000 innbygger i fjor.

Sortert etter fylke, ligger Nordland på fjerdeplass i antall fastleger. I 2008 var tallet 9,2 per 10.000 innbygger, mens det i 2018 var 10,8. På topp ligger Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms.