Den norske regjering ønsker å framskynde utviklingen og innfasingen av fly med lave, eller ingen utslipp av klimagasser. Elektriske fly eksisterer allerede, hydrogen er en annen spennende løsning og utviklingen går raskt mot større fly som kan ta flere passasjerer og fly lengre.

Å ta i bruk slike fly i Norge vil kunne gi et vesentlig bidrag til en mer bærekraftig transportnæring. Ikke minst vil dette kunne tas raskt i bruk i Nord-Norge med sine mange småflyplasser som ligger relativt nært.

Men for å få det til trengs det fremdeles forskning og utvikling, og planen er å opprett et nasjonalt senter for dette. Det er bakgrunnen for at ulike miljøer i Nord-Norge med kompetanse på blant annet teknologi og energi nå går sammen for å sikre landsdelen et slikt senter.

Her står Bodø, Tromsø og Alta sammen i felles kamp, og det er en kamp det er lett å støtte.

Til Nordlys sier en av initiativtakerne, direktør Elnar Remi Holmen i BRUS og Bodø lufthavnutvikling at Nord-Norge er en perfekt testarena for fly som går på strøm eller hydrogen. – Nord-Norge har flyplasser med kort vei til hverandre, og lite trafikk. Og Widerøe er blant verdens beste selskap til å fly slike distanser.

Ja, Widerøe mener de alt om fem år kan ha et ni-seters elektrisk fly på vingene på kortbanenettet og ha elektrifisere store deler av egen flyflåte innen 2030.

I Stortinget tirsdag spurte stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg (Frp) samferdselsministeren om han vil bidra til at det etableres et slikt testsenter i Nord-Norge. Knut Arild Hareide (KrF) gjentok regjeringens ønske om et slikt senter, men sa intet om hvor han mener det bør ligge.

Dermed åpnes det for en kraftig lokaliseringskamp, der sterke lobbygrupper kommer til å delta. Vi vet allerede at miljøer i både Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim ønsker å få denne nasjonale satsingen lagt til sin flyplass.

De har alle sine argumenter og sine styrker, men ingen av dem er bedre egnet for et slikt testsenter enn Nord-Norge. Ikke minst når dette skal utprøves og utbygges, en svært viktig del av en utviklingsprosess.

Nordnorske miljøer besitter også lang og avansert kompetanse innen både elektrisk energi og hydrogen. Men verden er ikke slik skrudd sammen at de beste løsninger alltid vinner fram. Derfor bør dette bli en viktig kampsak framover for hele Nord-Norge, med våre faglige og politiske miljøer i spissen.

Vår landsdel har ikke alltid vært like flink til å jobbe sammen, og på ryggen av våre mange, interne krangler har en rekke arbeidsplasser havnet sørpå.

Dette er et perfekt prosjekt for å snu den trenden.