Årets valg handler om mer enn bare skatter og avgifter. Det handler om framtiden til framtiden til oss unge, og framtiden til Nord-Norge.

Etter 8 år med dagens høyreregjering med Frp på slep er jeg lei av den voldsomme nedprioriteringen av landsdelen. Ikke bare har de svekket fylkes- og kommuneøkonomien kraftig. Regjeringen har også sentralisert statlige arbeidsplasser og distriktshøgskoler ut av de nordligste fylkene. Tvangssammenslåing, reformer og sentralisering er bare noen stikkord etter 8 år med blåøyde.

Nå trenger vi en endring, og Senterpartiet er partiet som faktisk vil og kan endre den voldsomme nedprioriteringen og sentraliseringen i Nord. Vi trenger et sterkt Senterparti i regjering, for å sikre en hverdag som vi faktisk ønsker å leve i. Der det er mulig å ta videregående utdanning, studere, finne seg jobb og ikke minst en plass å bo. Vi trenger Senterpartiet for å gjenopprette høgskolen på Nesna, og desentralisere de mange statlige arbeidsplassene som har blitt flyttet til Oslo.

Senterpartiet satser på Nord-Norge gjennom økte midler til fylkene og kommunene, større satsing på vei i nord og ikke minst utbygging av Nord-Norge-banen. Vi vil halvere prisene på kortbanenettet, slik at vi som ikke har muligheten til å velge mellom trikken og Widerøe, faktisk har råd til å komme oss fram til sykehuset og jobben. Vi skal gjøre fergene og hurtigbåtene gratis for dem som ikke har et alternativ, for sjøenveien er deres vei.

For unge som må flytte på hybel vil vi sørge for at de får mer penger å leve av. Senterpartiet ønsker å øke borteboerstipendet slik at alle borteboere får 2000 kr mer hver måned å rutte med. Ikke nok med det, men utstyrsstipendet skal økes slik at det dekker den reelle kostnaden, og studiestøtten til studentene skal opp.

For at vi unge skal ønske å fortsette å bo i nord, eller komme tilbake etter studiene, så må vi satse på Nord-Norge, og ikke drive med nedprioritering og sulteforing. Jeg stemmer Senterpartiet, fordi de tar min framtid som ungdom på alvor, og legger til rette for at jeg som vil bo i Nord, faktisk kan det.