Nord universitetet får beholde sin universitetsstatus. Det konkluderte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) med denne uken.

Nokut har tidligere truet med å nedgradere universitetet, fordi de ikke har vært fornøyd med en av dets doktorgrader.

Nord universitet fikk en doktorgrad i profesjonspraksis i 2009, og etter lang tids uro rundt denne doktorgraden vedtok Nokut for to år siden at doktorgradsprogrammet ikke holdt god nok kvalitet.

Nord har fire doktorgrader – som er det minste antallet man kan ha for å beholde sin status som universitet.

Derfor kunne Nord miste sin universitetsstatus hvis de ikke klarte å oppfylle kravene til denne ene doktorgraden innen toårsfristen som Nokut satte.

Ingen andre universitet hadde noen gang opplevd dette, og beskjeden fra Nokut skapte naturlig nok uro lokalt, både innad på universitetet og i et lokalsamfunn for hvem universitetsstatusen er svært viktig.

Nord universitetet og dets ansatte skal ha stor ros for at de nå har løst problemene, og sikret denne doktorgradens kvalitet. Ikke minst gjelder dette studentene ved doktorgradsstudiet som ikke visste hvordan situasjonen ville virke inn på deres utdanning.

Nå slipper de å bekymre seg mer, og det er veldig gledelig, godt og betryggende sier stipendiat Sondre Arntzen Lomsdal til AN.

Men universitetsstatusen har betydning lang ut over de studerende og universitetet. Bodø og Nordland fikk sitt universitet etter en lang kamp og mot mye motstand.

Motstanden kom både fra de som mente et universitet til i Nord-Norge ville undergrave det som var der, i Tromsø, og fra de som mer prinsipielt mener at Norge har for mange universiteter og at Nordland ville klart seg godt med en fortsatt høgskolestatus.

Hadde Nord nå mistet sin universitetsstatus ville begge grupper gledet seg, og tatt det som et tegn på at de hadde rett.

Men Nord universitet har spilt, og vil fortsatt spille en avgjørende fole for å styrke høyere utdanning i Nordland.

Kampen om den utdannede ungdommen hardner til, og stadig flere av ungdom nordfra flytter ut av landsdelen for å skaffe seg en utdannelse.

I kampen for å beholde dem, og tiltrekke seg studenter utenfra som kan bli kompetent arbeidskraft er det viktig med en universitetsstatus.

At den nå beholdes må derfor ikke bli noen sovepute. Nord universitetet har fortsatt store utfordringer med blant annet mange, spredte studiesteder og dårlig økonomi.

Nokuts beslutning om å forlenge universitetsstatusen må derfor heller fungere som et startskudd for en enda hardere innsats for å sikre og styrke den utdanningskvaliteten Nordland og Nordlands ungdom fortjener.