Dette er skrevet på årets mørkeste dag, så får vi tro at det ikke ligger noen symbolikk i det.
Det er ikke tvil om at for en god del tysfjærdinger både i og utenfor kommunen er det med nokså blandede følelser de/vi ser fram mot årsskiftet. Allerede da jeg for en del måneder siden av formannskapet ble utpekt som leder av Tysfjord kommunes 150års-komité, var det klart for meg at ei storstilt feiring av jubiléet ville måtte komme noe i skyggen av det faktum at kommunen forsvinner fra kartet fra og med 01.01.2020.
Likevel har en del positive markeringer funnet sted i år, med kommunens som arrangør eller medarrangør. Jeg nevner her hyggelig samarbeid med DSJ om seminar i Musken om flyktningtrafikken under krigen, lokalhistorieseminar med nesten alle bygdebokforfatterne i samarbeid med Tysfjord lokalhistorielag, salg til innkjøpspris av jubileumskopper og asjetter, jubileumskonsert i samarbeid med NPC-korpset, utdeling av jubileumskopper til alle kommunens ansatte. Og så er jeg spesielt fornøyd med at det var Tysfjord kommune som kunne stå i spissen for å få på plass to minnetavler på Lappholmen som gravsted, både norsk og samisk, samt avdukinga av minnesteinen i Musken som takk til grenselosene og andre som hjalp mange flyktninger og ikke minst regjeringas klare beklagelse over den uverdige behandlinga som ble grenselosene til del av norske myndigheter etter krigen.
Og så er det så populært for en politikere å komme med frasen om at dette blir ”utfordrende”. Som avtroppende lokalpolitiker velger jeg å si det slik:
De to nye kommunene, Hábmer/Hamarøy og Narvik/Áhkánjárga, har tydeligvis store økonomiske ”utfordringer” foran seg, strukturendringer, effektiviseringer, nedgang i folketallet spesielt når det gjelder unge. Samtidig som mulig svikt i inntekter fra kraftproduksjon forverrer den økonomiske situasjonen. Jeg ønsker virkelig de nye folkevalgte lykke til med arbeidet, til beste for alle innbyggerne!
Og til Tysfjord kommunes innbyggere vil jeg si at her må armene brettes opp for å forsvare arbeidsplassene og elementære offentlige tilbud, som barnehage, skole, helse, omsorg. I tillegg må vi være innovative og bidra til nye arbeidsplasser, kulturtilbud og bolyst!
Tysfjord kommune forsvinner etter hele 151 år, med sine mange små lokalsamfunn og sosialt liv i generasjoner, som mange både i og utenfor kommunen har et sterkt forhold til, til dem sier jeg:
TYSFJORDEN BESTÅR!