Etter 14 år i Kirkens Bymisjon Nordland, sluttet jeg 1. oktober i det som er den flotteste jobben i byene våre. Det har vært år med uendelighet av gleder og møter med flotte, rause mennesker med masse, ofte vond, livserfaring. Det har også vært år med mye sorg. Jeg ser for meg så mange ansikter, preget av hardt og vanskelig liv. Dere som døde så altfor tidlig. Som håpet så mye og prøvde så hard. Og likevel ikke klarte det.

Jeg kjenner på både vemod og stolthet, men også på den gode tryggheten på at Kirkens Bymisjon står støtt og også framover vil gjøre en viktig forskjell for mange mennesker i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø.

Mye har skjedd siden vi startet med en liten kafe for rusavhengige i Bodø for snart 30 år siden. Vi har vokst fra å være en ansatt til rundt 25 flotte og dedikerte medarbeidere og en stor gruppe frivillige. Vi driver kafeer med helsetilbud og sosialfaglig hjelp, lavterskel arbeid gjennom I jobb, Ren By og Englefabrikken, Pedalen sykkelverksted med arbeidstrening og Matstasjon som hvert år kjører ut 150 tonn mat. Vi har Skattkammeret som gir mulighet for deltakelse og aktivitet for barn, ungdom og familier, og vi har Batteriet som motvirker utenforskap gjennom målrettet arbeid med organisasjoner.

Vi ser at forskjellene i byene våre øker og vi møter stadig flere som kjenner på det å stå utenfor. Gjennom pandemien har vi lært mye om sårbarhet, isolasjon og ensomhet. Og vi har erfart at det også denne gangen er de som har minst som rammes mest. Samtidig har vi opplevd giverglede, raushet og omsorg som har varmet og gjort en forskjell for veldig mange.

Vi bor i et rikt land og de fleste av oss har det vi trenger og vel så det. Det skal vi sette pris på og glede oss over, men det gjør også at det kjennes ekstra sårt å stå utenfor og kjenne på ensomhet og dårlig råd.

Slik trenger det ikke å være! Vi har lært oss at det er mulig å gjøre Kirkens Bymisjons visjon til virkelighet: At alle mennesker erfarer Respekt, Rettferdighet og Omsorg. Vi vil gjøre vår del av det, men vi trenger hjelp og støtte for å klare det.

En god by skapes ikke av flotte fasader, prestisjeprosjekter og spennende kultur. En by blir først bra når alle blir sett, verdsatt og kan delta!

Så her er min utfordring til innbyggere, næringsliv og politikere i Rana, Vefsn og Bodø:

· Gi av tiden din og bli frivillig! Du vil helt sikkert få tilbake mer enn du gir, og du vil være med på å gjøre en forskjell.

· Bli giver! Givertjenesten vår er en av de viktigste inntektene våre. Og hver krone vi får inn blir brukt i de tre byene vi har arbeid.

· Bruk offentlige penger der de gjør en forskjell! Kommunen er til for alle som bor der og Kirkens Bymisjon gjør en viktig del av det en og kommune skal gjøre. Hver krone vi får fra kommunene blir til nesten fire kroner til tiltakene som støttes. I tillegg kommer den store merverdien av den frivillige innsatsen.

· Vi trenger mer støtte fra næringslivet! Vi er glade for hver enkelt av dere som støtter oss, og det er flott å høre at samarbeidet med oss oppleves som svært bra den andre veien også og er bra for bedriftene. Samtidig vet vi at næringslivet i Nordland ligger langt etter andre regioner når det gjelder å støtte arbeidet vårt. Kom igjen! La oss gjøre en større forskjell sammen!

Jeg overlater stafettpinnen videre med å lede dette arbeidet i byene våre i Nordland. Tusen takk til hver enkelt av dere som har bidratt med frivillighet, støtte, oppmuntring og gode ord! Og en særlig takk til alle dere som bruker tilbudene våre. Dere er flotte folk som fortjener det beste!