Det er beklagelig, men det skjer feil. Nå sviktet Tretten bru i Gudbrandsdalen etter noen få års tjeneste. Den forrige gjorde tjeneste i over 100 år. Granskingskommisjonen finner vel årsaken til slutt, men løser det det langsiktige problemet? For en som sitter på sidelinjen, ser det ut som beslutningsfatterne har forsøkt å unngå bruk av stål, og gå over til et «grønnere» bygningsmateriale, pøse fullt av miljøgiften kreosot.

Så ser det samtidig ut til en ikke har forsket nok på limtre som materiale for slike konstruksjoner som en bro er. Ser en på bilder av den ødelagte bruen, ser det ut som at bruddene har skjedd på opplagerpunktene, med sammenbrudd i hele konstruksjonen som følge. Kanskje Frank Sve i Frp har rett i at Vegvesenet ikke besitter den nødvendige kompetanse (DB.no, 17/8), siden de ikke har oppdaget svikten før sammenbruddet, men ville det hjulpet med overvåkning som anbefalt av en svensk professor.

I sin tid arbeidet jeg på Norsk Regnesentral med teori og programvare for beregning av hengebruer, oppdragsgiver: Bruavdelingen, Vegdirektoratet (ikke Vegvesenet). Den første var Sotra bru mellom fastlandet og Sotra. Blant de mange bruer som ble beregnet på den utviklede programvare var også Kjerringstraumen bru over Efjorden i Tysfjorden, en usymmetrisk hengebru med ett tårn og meget stramme kabler for å kompensere for usymmetrien. I tillegg hadde den kontinuerlig fagverk.

Ved siste beregningen jeg utførte for dem, spurte jeg ansvarlig for prosjektet om han ikke ville ha med temperaturinnflytelsen på konstruksjonen. Han mente hans overslag for hånd var dekkende. Jeg tok med temperaturlast. Resultatet var at brua måtte forsterkes ved tårn. Jeg fikk aldri kommentarer på den matematiske teorien, min hjemmelsmann mente de ikke hadde kompetanse til å kunne vurdere den. Kanskje Sve har noe rett i sine kommentarer, selv om det er foretatt organisasjonsmessigere endringer siden den gang.

Kanskje en ny bru i samme materiale ikke bør ha kontinuerlig fagverk over opplagerpunktene, men følge formen på den gamle stålbrua, da vil kollapsen holde seg innenfor det spennet den skjer.