«Noe er råttent i kongeriket Danmark» skrev Shakespeare i Hamlet.

Det samme kan man si om prosessen med den gamle kystsoneplanen i tidligere Tysfjord kommune.

Etter en bøllete innsigelse fra en fersk fylkesråd for næring i Nordlandfylkeskommune, hvor Nordlaks fikk helt frie tøyler. Ble det åpnet for oppdrett i Bergkråa. Dette på tross av massive protester til høringen med underskriftslister og merknader.

Nordlaks var så tett inne i prosessen, at de kunne levere en komplett søknad til daværende fylkesmann. – Bare et par dager etter kommunestyremøtet og lenge før noe referat var klart.

Når kommunen har sagt ja, er det lett match videre. Selv om Statsforvalter først stoppet søknaden, mest hensyn til hummerstammen., gikk søknaden videre som et «interessant eksperiment » i regi av Nordlaks selv.

Fylkeskommunen har selvsagt fulgt opp sin innstilling med bekreftende tillatelse. Klager på dette er inne til behandling. Men Nordlaks er nå blitt så suveren og sikker, at de allerede har lagt ut ferdig fortøyning ssystem der de har søkt.

Det er å håpe at Fiskeridirektoratet skal behandle klagene. Ser at man ikke skal drive med selvpåfunnet eksperimentering, tett ved to gytefelter for kysttorsk og midt i det som man av erfaringsmessig kunnskap vet, er kanskje viktigste hummerlokaliteten. m.m.

Tysfjord kommune er oppløst og det samme burde det være med den snart ti år gamle udemokratiske kystsoneplanen.

Nordlaks har gode tider i Tysfjord. Og er stort sett møtt med velvillighet. Slik at de nå har tillatelser på nærmere 30 tusen tonn.

Men når de så engang møter motstand fra lokalbefolkningen og fiskere, vil de likevel presse seg fram til ytterlige lusene 3 tusen tonn.

Narvik kommune er langt inne i et grundig arbeide med ny kystsoneplan. Å slippe Nordlaks inn i Bergkråa nå er ren sabotasje av ny framtidsrettet kystsoneplan der man faktisk kan ta hensyn til flere interesser.

KGK