Ni vil ha jobb i politiet. Én søker bor i Asia

Søkerlisten er klar.