Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland er lei av gjentatte festtaler om framtidens Nord-Norge. Taler, konferanser og rapporter han anser som nesten å ha vært uten konkret innhold.

– Vi kan ikke lenger fortsette å snakke om veksten som skal komme uten å bli mye mer tydelig på hva som skal vokse og hvordan vi skal få det til å skje, sier Kristiansen.

Dagen før NHOs årsmøte i Oslo, er det en bekymret regiondirektør.

Årsaken er at oljealderen i nord er i verste fall over før den har begynt. Årsaken er det dramatiske oljeprisfallet som gjør at kostnadene til leting og utvinning i Barentshavet ikke kan forsvares. 

Denne uken har oljeprisen falt under 50 dollar. Det er under halvparten av estimatene for en lønnsom oljealder i Barentshavet.

Festbrems

 Regiondirektøren legger ikke skjul på at han er redd for å bli oppfattet som en festbrems, men han mener det ikke lenger er riktig å snakke om at Nord-Norge vil få en fantastisk vekst. For i troen på vekst som følge av petroleumsnæringen kommer nordover, er mulighetene i andre sektorer glemt.

I sør er alarmen for lengst gått. Regiondirektørene i NHO på Vestlandet snakker åpent om et stort drama med tap av tusenvis av arbeidsplasser. Det vil prege NHOs årsmøte.

På vent

 Et stort paradoks er at den nordlige delen av Norskehavet ligger der urørt. Den voldsomme nedturen i olje- og gass, truer også en utvikling her. Men faktum er at det vil være billigere å lete og utvinne utenfor Nordland enn lenger nord. Før det kan skje kreves det at Lofoten og Vesterålen åpnes for petroleumsvirksomhet. Noe som kan sitte langt inne. Også i den sittende regjeringen har miljøsiden fått gjennomslag for fortsatt vern.

Kristiansen vedgår glatt at nettopp vern av naturressurser blir et sentralt tema framover.

– Skal vi få arbeidsplasser må vi nok godta flere inngrep og sår i landskapet. Vi må tåle å se spor etter gruvedrift eller oppdrettsanlegg i flere kystmiljø, sier han.   

Ikke lykketall

 Årsmøtet i NHO kjøres under vignetten ett Norge på vei mot 7,0 millioner innbyggere.

– Skal vi være med på den reisen må vi selv ta grep, poengterer Kristiansen. 

– Realiteten når det gjelder befolkningen er at Nord-Norge marginaliseres som region. Selv om prognosene tyder på at folketallet vil øke i landsdelen, så vil det stadig bli færre nordlendinger målt i prosent av hvor mange som bor i Norge. For noen tiårssiden var vi 12–13 prosent av landets befolkning. Nå ligger vi an til et nivå der vi ser åtte tallet om få år. Konsekvensene av dette er store. Vi mister innflytelse samtidig som statens penger følger antallet hoder advarer han.

 Ifølge Kristiansen finnes det medisin som kan motvirke en svekkelse.

– Vi må fremme helt konkrete forslag til satsinger i konkrete næringer.

På listen står:

  • Styrke rammebetingelsene for kraftkrevende industri.
  •  Utvikle fornybar energi og industri knyttet til grønn kraft.
  • Åpning av de stengte områdene i Nordland for petroleumsaktivitet.
  • Tildeling av nye laksekonsesjoner i Nordland.

Oppsiktsvekkende

 Det siste punktet har bunner i en nesten oppsiktsvekkende stilstand.

Kristiansens poeng er at Nordland har en tredjedel av kystlinjen på langt nær er tatt i bruk på samme måte som i på Vestlandet.  

– Sjømatnæringen er i tillegg en av de næringene der vi har klart å ha en lønnsom utvikling over år. Det kan realiseres mange nye arbeidsplasser langs kysten, kommenterer han.

Men uten nye konsesjoner stopperutviklingen opp. Bare i region som Salten er det over ti år siden laksenæringen fikk nye konsesjoner

– Nye konsesjoner er et slikt svært konkret og riktig virkemiddel, oppsummerer han hvordan Nord-Norge må fronte sine interesser.