I et innlegg på debattsiden i AN for noen dager siden ble det stilt spørsmål ved hvorfor vi betaler mer i nettleie enn i kraftforbruk.

Årsaken ligger i følgende: Kraftprisen er for tiden svært lav bl.a. pga. god fylling i kraftmagasinene, i uke 49 92,2 prosent, mildvær og vindturbinproduksjonen. Kraftprisen følger derfor naturlige svingninger i markedet, Nettleien er fast.

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter selv prisen de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.

Nordlandsnett AS, som har monopol i sitt område i Salten, krever kr 7 290 av sine kunder for å levere strøm gjennom sitt nett, dersom forbruket er 10 000 kWt i året. Er forbruket 15 000 kWt blir nettleien kr 9360, og kr 11 430 dersom forbruket er 20 000 kWt – i 2020-priser.

Nordlandsnett AS har nu fusjonert med Troms Kraft Nett AS (TKN). Dette selskapet har lavere fastpris, energileddpris og forbruksavgift enn Nordlandsnett AS. Nettleien til forbruker er samlet ca 30 prosent lavere hos TKN ved et forbruk på 10 000 kWt og ca 25 prosent lavere ved et forbruk på 20 000. De som bor i blokk har lavere fastpris i TKN.

Spørsmålet blir da: Vil det nye nettselskapet i 2021 tilby kundene i Troms og i Salten samme nettleiepriser? Om det blir Tromsnivå, sparer vi i Salten penger. Om det blir Saltennivå, må kundene i Troms betale mer for nettleien. Hva har NVE sagt om fremtidig nivå på nettleien for det fusjonerte selskapet?

Kanskje Nordlandsnett AS kan redegjøre for neste års prisprofil i avisa?