I en «kommentar» i Fremover belyser Aili Keskitalo problematikken. Hun konkluderer med at det må være en arv etter fornorskningens politikken.

Jeg er helt enig med Keskitalo om at netthets er en forkastelig måte å få fram sine meninger på.

Men er ikke «Samelands ideologenes politikk en del av problemet?

Virker ikke denne udemokratiske rasepolitikken svært provoserende på majoriteten av befolkningen?

Nordlendingene er stolt av landsdelen og Kongeriket Norge som vi bor i.

De fleste tror på grunnlovens paragraf 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Forslaget om å forandre grunnlovens paragraf 108 for å få inn at «samene er et folk» og/ eller at samene er et urfolk, provoserer mange Nordlendinger.

Kampen om retten til land og vann som føres, provoserer og frustrer de fleste i landsdelen.

Innføringen av konsultasjons- retten og plikten på etnisk grunnlag er fullstendig forkastelig i et demokratisk samfunn, det virker også provoserende på de fleste.

Det er uforståelig at dette ikke oppfattes av Samelands ideologene, med mindre det er planen å provosere slik at noen går over streken.

Keskitalo sier jo: «vi kjemper med list». Slike uttalelser provoserer, det betyr i klartekst at noen blir lurt.

Statsministeren var raskt ute og fortalte Per Willy Amundsen, «vi har ingen lover som skiller på etnisitet. Det er prinsipp i loven. Vi skal ha felles lovverk for alle».

Det er mulig at dette er virkeligheten som statsministeren ser, men vi i den nordlige landsdelen ser en helt annen virkelighet.

Stadig innføring av lover og forskrifter som skal regulere forholdet mellom samer og majoriteten av befolkningen, og som kjører over andre minoriteter (kvener og norskfinner blant annet) frustrerer.

Dette viser met all tydelighet at maktapparatet ikke aner hva de gjør i samepolitikken. De blir lurt trill rundt av Samelands ideologene.

Er det rart, at den jevne Nordlending blir frustrert?