Oppgraderingen av Sjøgata er en del av Bypakke Bodø. Prosjektet omfatter utbedring av Sjøgata, fra Hålogalandsgata til rundkjøringen ved Jernbaneveien, og Professor Schyttes gate, fra Storgata til Havnepromenaden opplyser Bypakke Bodø.

Første fase av arbeidet skal foregå fra Hålogalandsgata til Sandgata og fra Sandgata til Professor Schyttes gate. Mandag morgen stenges det aktuelle området, noe som medfører endret kjøremønster.

– Det vil bli skiltet omkjøring via Sandgata, sier prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune, Truls Eirik Moan.

Bodø kommune har signert Storbyerklæringen, med ambisjon om utslippsfri bygg- og anleggsnæring.

Her er utbedringen av Sjøgata pilotprosjekt, der ett av tiltakene er å bruke utslippsfrie maskiner. I tillegg vil det være et spesielt fokus på gjenbruk av masser.