Ja. Politikk er tveegget. Men pengene kan bare veies i kr og ører.
Hvis vi alle er med bør vi satse. Og nå er det jo definitivt Bodø i vindkastene.
Eg lurer på hva små kommunene vil nyte god av at Fylkeskommunnen har fått tittel Europeisk Kulturhovedstad.
Er litt undrende men det renner vell litt av godene gjennom hele Nordland. Det er vell kunstnerisk frihet som skal fronte 2024.
Det er etter mit ståsteds ettertanke at de små kommunene har bidratt med å ta vare på vår kulturarv.
Hvis pengene kommer alle til gode !
Håper eg på et yrende liv på vært et nes i det langstrakte Nordland!