Ungdommen flytter fra Nord-Norge i flokk. Totalt har 7700 personer flyttet fra landsdelen vår de siste to årene, og som ung nordlending er jeg bekymret for Nord-Norges framtid. Det trengs politisk handling for å redde neste generasjon Nord-Norge nå!

Nord-Norge trenger at flere unge blir, og vi trenger at flere unge kommer hit. Skal vi videreutvikle landsdelen vår og bidra til at kompetanse og ungdom blir igjen, må vi tenke annerledes. Det kom nylig fram at Tromsø er verdens 8. dyreste by å leve i. Uansett hvor fin naturen er eller hvor bra kulturtilbudet er, kan ikke ungdom bli et sted de ikke har råd å bo og hvor det ikke finnes arbeidsplasser å gå til.

Som ung nordlending er jeg stadig vekk bekymret for om det vil være arbeid til meg på hjemplassen min, og om det vil finnes virksomheter som har bruk for kompetansen min når jeg er ferdig utdannet.

Det finnes i dag en tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark som skal skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Senterpartiet mener det er på høy tid å utvide denne ordningen til å gjelde hele Nord-Norge, for det må nye løsninger til for å løse utfordringene Nord-Norge har. Noen av tiltakene i Finnmark og Nord-Troms er fritak for arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån, ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere, fritak for elavgift på forbruk og reduksjon i personbeskatningen.

Åtte år med blåblå sentraliseringspolitikk har skremmende konsekvenser i Nord-Norge, og tall fra NRK viser at 1 av 3 unge i nord vurderer å flytte sørover. Trenden ble nylig bekreftet av en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser en klar negativ befolkningsutvikling i Nord-Norge; vi blir færre og færre – 7700 færre nordlendinger i løpet av to år.

For å få de unge til å ville bli i midnattssolens land, må de igjen få troa på at det finnes en framtid her.

I nordområdemeldinga og perspektivmeldinga bruker høyreregjeringa mange fine ord, men de har vist lite handlingskraft i løpet av deres snart åtte år i regjeringskontorene – og viser nok en gang manglende evne til å lytte til folket og ungdommen i nord. Skal jeg og andre ungdommer ha en framtid i nord, må tiltakene komme nå. Det er for sent å ta grep om 15 år, for da har vi allerede mistet en generasjon ungdommer – og det har vi ikke råd til.

Store ord og lovnader er ikke nok når folk flykter fra Nord-Norge – det trengs handling nå. For regjeringa er Nord-Norge en utgiftspost. For Senterpartiet er Nord-Norge muligheter.