Nord-styret har sendt nedleggelse-forslag ut på høring: – Den vanskeligste saken styret har hatt

Styret ved Nord universitet har vedtatt å sende rektors innstilling om studiestedsstruktur ut på høring.