Gå til sidens hovedinnhold

NEPEÅKEREN – er en åker ikke en BUSSHOLDEPLASS

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tungt for oss som har bodd her lenge, å se for seg at Nepeåkeren skal bli til oppstillingsplass for busser. Nepåkeren heter nettopp nepåkerern fordi det har vært et jorde med meget god matjord. På dette området har det vært verdifull matdyrking i årtier før bypakken kom.

Bodø kommune fortsetter sin bit for bit nedbygging av Rønvikjordene. Nepåkeren har vært utsatt for en transformasjon fra jorde til anleggsområde, men deler av området kan kanskje fortsatt reddes. I 2013 fikk Statens vegvesen midlertidig tillatelse til bruk av området som riggplass og til lagring av matjord. I vedtaket ble det sagt "Bruken av Nepåkeren som riggområde vil ha midlertidig karakter og begrenset varighet. Etter at den midlertidige bruken av Nepåkeren er avsluttet skal området etter avtale med grunneier tilbakeføres til landbruksformål".

I Nordland fylkes egen plan for landbruk er begrensningen i nedbygging av jord i Nordland 200 daa/pr år. Det er jo betenkelig at nettopp det er fylkeskommuen selv som avgir 45 daa nettopp her. Knapt noen kilometer fra fylkeshuset og Bodin gård som de fortsatt eier.

Bussoppstillingen synes å komme uansett. Men nå planlegger Bodø kommune å ta ytterligere områder til verksted og lager for Byteknikk. Her kan det fortsatt gå an å tenke annerledes. Hva med å la «parkavdeling» få området i stedet. Hvorfor ikke bruke området til et parkanlegg i likhet med det er gjort ved Bodø elva. Beplantes område med trær og kanskje bærbusker vil dette kunne være et middel for å ta vare på matjorda og gjenopprette noe av jordstrukturen som er blitt ødelagt under bygging av riksvegen. Og bruke matjorda som tilsynelatende skulle legges ut på nytt.

En slik park vil gi ytterligere glede og trivsel for turgående langs Bodøelva.

Vi forstår godt argumentene for å bygge sentralt, nært riksvegen og frigi områder på Stormyra. Men signaleffekten er dårlig nytt fra Bodø kommune.

For nye områder står for tur
• Albertmyra- nytt blålysbygg
• Rønvikjordene v/maskinisten - trafikkareal
• Mørkved/Bertnes - Handelspark COOP med fler
• Jordområder på flystasjonen - Ny flyplass
• Hunstad - vest for Hunstadsenteret.
• Og områdene ved Hovdejordet - ligger fortsatt inne i kommuneplanen.

Bit for bit tas fortsatt matjord. Nedbygging av bynære områder er nesten mer regelen enn unntaket. Fortsatt er Stormyra og Rønvikleire store næringsområder som er dårlig disponert. Å bygge ned ytterligere mer matjord på nepåkeren er plan som bør skrinlegges.

Stopp bit for bit nedbygginga av Rønvikjordene NÅ!

Kommentarer til denne saken