Stine Hjerpbakk i Manifest Tankesmie gjør i Avisa Nordland et oppsiktsvekkende dårlig forsøk på å bortforklare at private barnehager sparer samfunnet for et milliardbeløp hvert eneste år.

I et debattinnlegg hevder hun at jeg trikser med tall når jeg viser til Agenda Kaupangs rapport der konklusjonen er at «Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,3 mrd. kr hvert år siden 2008 på å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for i kommunal regi. Samlet besparelse i perioden utgjør 25,7 mrd. kr målt i 2018-kroner.»

Ettersom Hjerpbakks konklusjon er gitt på forhånd, nekter hun å se sammenhenger som ikke passer inn med egen ideologi. Dermed går hun seg vill i en sammenligning av hva en barnehageplass koster i Trondheim og på Røst. Konklusjonen hennes er relativt åpenbar: Det koster mer per hode å drifte kommunal barnehage for 11 barn i Røst kommune enn 6.300 barn i Trondheim.

Sammenligningen hun gjør er imidlertid veldig lite relevant i debatten, i og med at de veldig små kommunene bare utgjør en liten del av makrotallene.

Når Hjerpbakk velger å dykke inn i Trondheim, burde hun i stedet undersøkt hva henholdsvis en privat og en kommunal barnehageplass i Trondheim koster kommunen. For her er det store forskjeller.

Pensjonskostnadene er ett av flere elementer ved finansieringsordningen som fører til at kommunene sparer penger på private barnehager.

Private barnehager har pensjonsordninger for sine ansatte som fullt ut tåler sammenligning med det ansatte i offentlig sektor har. Men finansieringen er ulik.

Trondheim kommune hadde i 2018 henholdsvis 9.138/5.076 kroner mer i pensjonskostnader per heltidsplass (små/store barn) enn det private barnehager får i pensjonspåslag. Med 3681 heltidsplasser i private barnehager gir pensjonselementet alene en besparelse på 24 millioner kroner i året, bare i Trondheim.

Det er mulig Stine Hjerpbakk virkelig mener at 24 millioner spart ikke betyr mer velferd for skattepengene. Jeg tillater meg å være uenig.