Budsjettarbeid er balansekunst. Det er min opplevelse etter å ha vært med å legge fram budsjett for Bodø kommune nå for tredje gang. Årets arbeid var ekstra krevende. Kommunedirektøren la fram sitt forslag med varsellamper på. Vi må ta ned driften. Kommunale lovpålagte oppgaver har økt betraktelig de siste årene, og den økonomiske ramma har ikke økt i samme takt. Dette er en del av årsaken til at kommuner landet rundt sliter med det samme som vi gjør i Bodø, hvor og hva skal vi kutte.

Så var det balansekunsten. Vi må orientere oss og kjenne til den store bredden i hva en kommune skal levere av tjenester. Hva er lovpålagte oppgaver, hva kan vi forvente av effektivisering, hva er ikke lovpålagte oppgaver, men likevel tiltak som på ulike vis har stor betydning for folks helse og mulighet til å mestre sine liv. Hvordan legger vi til rette for at Bodø skal være en god kommune å vokse opp i, en kommune som skaper vekst i arbeidslivet og er attraktiv å bo i og flytte til. Vi skal lytte til de som blir berørte av kutt, både til de som roper høyest og til de som ikke roper.

Venstres bystyrerepresentant Rekkedal har ropt høyt i et leserinnlegg i AN. Han påstår at bodøværingene har blitt lurt, og viser til budsjettforslaget som er fremmet av Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Dersom Rekkedal leser partienes valgprogrammer og ikke minst samarbeidsavtalen så vil han kjenne igjen prioriteringene våre. Det er mulig Rekkedal føler seg lurt, men flere av hans påstander er direkte feil. Blant annet påstår Rekkedal at posisjonen har økt halleien, det har vi ikke. Videre skriver han at bodøskolen atter en gang er taperen. Vi har, og skal fortsatt ha en bodøskole som holder seg over normen for antall lærere. I forrige bystyreperiode økte vi antall lærere og andre ansatte i skolen. Da stemte Venstre imot. Åtte år med høyrepolitikk har dessverre gjort den økonomiske situasjonen verre for kommunene. Allerede etter en måned med Støre som statsminister ser vi bedre tider i vente.

Bodø får økte rammeoverføringer, og hva prioriterer vi da – jo barn, unge og de eldste. Vi legger tilbake viktige tiltak for barn og unge som åpen barnehage, foreldreveiledere og utekontakten. Og ikke minst, vi legger ikke ned sykehjemsplasser.

I tillegg til å ha gode velferdstjenester, så må vi også sørge for å opprettholde og videreutvikle det gode samfunnet Bodø er. Folk må ønske å bli boende, folk må ønske å flytte hit og bedrifter må våge å etablere seg her. I det regnskapet er det ikke tilstrekkelig å ha gode skoler og sykehjem. Vi må ha et attraktivt samfunn med et rikt idretts- og kulturliv, områder for lek og rekreasjon og lett tilgjengelig friluftsliv. Dette gagner oss alle. Det er god folkehelsepolitikk. Derfor, Rekkedal, så prioriterer vi fortsatt kultur. Vi vil ha søndagsåpent bibliotek og vi vil ha søkbare midler til idrett og kulturaktiviteter, som bidrar til økt aktivitet og trivsel for kommunens befolkning.

Budsjettarbeid er balansekunst. Vi må evne å se helheten, balansere og prioritere mellom mange viktige områder. Jeg tror vi kommer i havn med et budsjett som fortsatt gjør Bodø til en god by å bo i.